Mobirise

Podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizována skrz Operační program Praha

pól růstu ČR a čerpaná přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607)

V roce 2020 získala firma totalTRANS s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy totalTRANS s.r.o. na projekt Konkurenceschopný, úspěšný totalTRANS, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 - Holešovice za účelem vybudovat prosperujícího, spolehlivého a konkurenceschopného dodavatele služeb a produktů v oblasti analytiky, optimalizace a bezpečnosti v dopravě. 

Očekávaným výstupem je:

Kvantitativní výstupy projektu

- Průzkum trhu ČR

- Aktuální trendy v oblasti činnosti žadatele a jejich aplikace do obchodní a firemní     strategie

- Obchodní a komunikační scénáře

Kvalitativní výstupy projektu

- Aktuální trendy v oblasti činnosti a jejich aplikace do obchodní a firemní strategie

- Vyhodnocení vybraných obchodních jednání (hodnotící formuláře)

- Aktualizace obchodních modelů a scénářů

Projekt Konkurenceschopný, úspěšný totalTRANS je spolufinancován Evropskou                    unií.


This site was made with Mobirise templates