totalTRANS

Enabling future mobIlity solutions

Mobirise

V roce 2020 získala firma totalTRANS s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy totalTRANS s.r.o. na projekt Konkurenceschopný, úspěšný totalTRANS, U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 - Holešovice za účelem vybudovat prosperujícího, spolehlivého a konkurenceschopného dodavatele služeb a produktů v oblasti analytiky, optimalizace a bezpečnosti v dopravě.   

After 20 years of providing ICT solutions for our customers and after long discussions with them, we decided to offer to Czech, Slovak and Polish market world class mobility solutions. We focused on 3 main areas - Safety for drivers & passenger, Real-time optimization for fleets & drivers and Smart traffic analytics for cities.

We deliver future mobility solutions today!

Ori Harel
Founder & President of totalTRANS

Our solutions

Safety

Safety

Focused on Public Transporation
 -  About MobilEye
 -  Technology overview
 -  MobilEye Shield +

Solutions

Optimization

Focused on Public Transportation
 -  About Optibus
 -  Technology overview
 -  Optibus OnSchedule
 -  Optibus OnTime

Analytics

Analytics

Focused on Cities & Regions
 -  About Mobility Insight
 -  Technology overview

ADRESS

totalTrans s.r.o.
Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7

CONTACT

+420 773 959 793 
info@totaltrans.cz
We speak Czech, Slovak, Polish and English

The web page was started with Mobirise template